Publications

14 – Gadgil A, Raczynska KD. (2021)
“U7 snRNA: A tool for gene therapy”. J Gene Med. 2021;e3321.
doi: 10.1002/jgm.3321

13 – Ciesiolka  A., Stroynowska-Czerwinska  A., Joachimiak  P., Ciolak  A., Kozlowska  E., Michalak  M., Dabrowska  M., Olejniczak M., Raczynska  K.D., Zielinska  D., Wozna-Wysocka  M., Krzyzosiak  W.J., Fiszer A. (2020) “Artificial miRNAs targeting CAG repeat expansion in ORFs cause rapid deadenylation and translation inhibition of mutant transcripts”. Cellular and Molecular Life Science doi: 10.1007/s00018-020-03596-7 [IF 2019: 6.496, 140 pkt MNiSW]

12 – Cichocka M., Raczynska KD. (2019) ”Regulowana ekspresja genów histonowych z udziałem U7 snRNP“, Na pograniczu chemii i biologii, 2019, 38:131-154.

11 – Plewka, P., Szczesniak, M., Stepien, A., Zywicki, M., Pacak, A., Colombo, M., Makalowska, I., Ruepp, M.-D., Raczynska, K.D. (2018) “FUS controls the processing of snoRNAs into smaller RNA fragments that can regulate gene expression”. BioRxiv, 2018. doi: 10.1101/409250.

10 – Brzek A, Cichocka M, Dolata J, Juzwa W, Schumperli D, Raczynska KD “Positive cofactor 4 (PC4) contributes to the regulation of replication-dependent canonical histone gene expression” BMC Molecular Biology, 2018, 19(1):9, l. stron: 13, doi: 10.1186/s12867-018-0110-y. [IF 2018: 2.795, 70 pkt MNiSW]

9 – Raczyńska K.D٭., Ruepp M.D٭., Brzek A., Romeo V., Rindlisbacher B., Heller M., Szweykowska-Kulinska Z., Jarmolowski A., Schümperli D٭. (2015) FUS/TLS contributes to replication-dependent histone gene expression by interaction with U7 snRNP. Nucleic Acids Research, 43(20): 9711-9728. doi: 10.1093/nar/gkv794.  [IF 2015 = 9,112; 200 pkt MNiSW]

8 – Raczyńska K.D., Stępień A., Kierzkowski D., Kalak M., Bajczyk M., McNicol J., Simpson C.G., Szweykowska-Kulińska Z., Brown J. W., Jarmołowski A. (2014) The SERRATE protein is involved in alternative splicing in Arabidopsis thaliana. Nucleic Acids Research 42(2):1222 -1244. doi: 10.1093/nar/gkt894. IF 2014 = 9.112; 200 pkt MNiSW.

7 – Raczyńska K.D., Simpson C.G., Ciesiołka A., Szewc L., Lewandowska D., McNicol J., Szweykowska-Kulińska Z., Brown J., Jarmołowski A. (2010) Involvement of the nuclear cap-binding protein complex in alternative splicing in Arabidopsis thaliana. Nucleic Acids Research, 38:265-278. doi: 10.1042/BST0380667. IF 2010 = 7.836; 200 pkt MNiSW.

6 – Simpson C.G., Lewandowska D., Fuller J., Maronova M., Kalyna M., Davidson D., McNicol J., Raczyńska D., Jarmolowski A., Barta A., Brown J.W.S. (2008) Alternative splicing in plants. Biochemical Society Transaction, 36: 508-510 [IF = 2,979; 100 pkt MNiSW]

5 – Simpson C.G., Manthri S., Raczyńska K.D., Kalyna M., Lewandowska D., Kusenda B., Maranova M., Szweykowska-Kulińska Z., Jarmołowski A., Barta A., Brown J.W.S. (2010) Regulation of plant gene expression by alternative splicing. Biochemical Society Transaction, 38: 667-671 [IF = 3,989; 100 pkt MNiSW]

4 – Raczyńska K.D. (2010) Splicing alternatywny jako jeden z mechanizmów regulacji ekspresji genów u roślin i zwierząt. Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo UAM, 24:63-100.

3 – Raczyńska K.D., Le Ret M., Rurek M., Bonnard G., Augustyniak H., Gualberto J.M. (2006) Plant mitochondrial genes can be expressed from mRNAs lacking stop codons. FEBS Letters, 580(24): 5641-5646 [IF = 3,372; 100 pkt MNiSW]

2 – Pawłowski T., Rurek M., Janicka S., Raczyńska K.D., Augustyniak H. (2005) Preliminary analysis of the cauliflower mitochondrial proteome. Acta Physiologiae Plantarum, 27, 275-281 [IF = 0,379; 70 pkt MNiSW] IF 5-yr 1,67

1 – Rurek M., Nuc K., Raczyńska K.D., Augustyniak H. (2003) Lupin nad9 and nad6 genes and their expression: 5’ termini of the nad9 gene transcripts differentiate lupin species. Gene, 315:123-132 [IF = 2,754; 70 pkt MNiSW]