Contact

Centrum Zaawansowanych Technologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10
🏛︎ A226 – PLAB
61-614 Poznań
✉︎ plab@amu.edu.pl

Dorota Katarzyna Raczyńska
☎ +48 61 829 19 01
✉︎ doracz@amu.edu.pl
🏛︎ A209


Anna Kozłowska
☎ +48 61 829 19 07
✉︎ anna.kozlowska@amu.edu.pl
🏛︎ A226

www: http://plab-processinglab.home.amu.edu.pl/

Adam Mickiewicz University, Faculty of Biology
Institute of Molecular Biology and Biotechnology
Department of Gene Expression

https://twitter.com/UamPlab